Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 4

goodluck for this year. hope to see you 2012
data: 14-Aug-2011    awtur: kercmija from sydney
Nixtieq nawgura sena ohra ta hidma lil ghaqda tal armar, ghaqda dinamika. Napella lil bqija tar rahal biex inkomplu naghtu l apogg kollu possibli lil dawn il grupp ta zghazagh ghax kieku m hawnx intkom ma issirx l festa li qed naghmlu. Awguri u prosit
data: 14-Aug-2011    awtur: B.grech
jiena malti miz zurrieq li lumghandna il festa tal-karmnu mill ritratti li rajt tidru li ghandkomm armar sabieh u tidru li intom organizzatin prosett talpavaljuni zbieh li ghandkom malti miz zurrieq
data: 24-Jul-2011    awtur: tony farrugia
nixtieq nifrah lil kumitat tal armar ghas sucess li kellhom fl organizzazjoni tal festa mal ghaqdiet l ohra. prosit u ibqew sejrin hekk.
data: 22-Jul-2011    awtur: kercmi
X FESTA KELLNA! nixtieq nghid prosit lil kul min ta sehemu biex din il festa kienet sucess. FEJN HEMM L GHAQDA HEMM IS SAHHA. PROSIT MIL QALB
data: 21-Jul-2011    awtur: minn ta kercem
prosit tal-festa sabiha li taghmlu.prosit ukoll tal-armar li tghamlu kull sena kif ukoll ta kif izzomu l-armar taghkom.prosit ukoll tal-organizazjoni tal-festa.
data: 10-Jul-2011    awtur: george
Awguri ghall-Marc popolari tal-lejla bl-istatwa taz-Zewg!
data: 07-Jul-2011    awtur: Isfar u Blu
Prosit tal-Ktieb tal-Festa : SOKKORS! Dan il-ktejjeb apparti li huwa vetrina ta' dak kollu li tghaddi minnu l-Ghaqda f'sena shiha u apparti li joffri diversi artikli interessanti, jibqa tifkira unika tal-Festa ta' dik is-sena partikulari. Nappella lil kulhadd biex dawn il-kotba inzommuhom mal-kollezzjonijiet taghna u napprezzawhom. Nawguralkom ghall-Festa, kif ukoll fl-okkazjoni tal-20 Anniversarju mit-twaqqif tal-Ghaqda! KOMPLU BIDDLU R-RAHAL TAGHNA F'GENNA F'DAWN IL-JIEM TA' FESTA!
data: 30-Jun-2011    awtur: Membru veteran
il festa wara il bieb. ixelghu il globi blu u nhar ta sibt tellew il bnadar. COME ON BLUES!!!!!!!!!!!!
data: 07-Jun-2011    awtur: partitarju
Nixtieq nghid prosit lilkom u lil ghaqdiet l-ohra ghal-organizzazjoni tal-Fiera. Kienet wahda success u dan kollu bis-sahha tax-xoghol taghkom. Ibqew sejrin hekk halli fit-tieni Hadd ta Lulju niccelebraw festa kif xieraq u kif suppost!!
data: 05-May-2011    awtur: Kercmi

   Join us on facebook