Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 11

ninghaqad ma shabi tal ghaqda armar madonna tas sokkors, biex nifrah lil albert camilleri u is sinjura tieghu vivienne li il bierah inghaqdu fiz zwieg. niehu din l okkazzjoni biex nirringrjazzja lil albert ta hafna snin li ta servizz lil din l ghaqda specjalment tal 5 snin l kien president, li kien strumentali fil-hidma u anki il mohh ghal din l ghaqda . zgur li president bhalek difficli jkolla l ghaqda. AWGURI U GRAZZI !!!!!
data: 17-Oct-2010    awtur: ex membru
Pasta Night Buffet nhar is-Sibt 13 ta' Novembru, gewwa is-sala Parrokjali tac-Centru. Prezz ta' EU10 li jinkludi Starter, 3 tipi ta' Ghagin, Dezerta kif ukoll drink. Plus hekk jkun hemm muzika, Kant u sfin. Ghal biljetti jkuntattja lill xi wiehed mill-membri. Bis-sahha tal-prezenza taghkom l-ghaqda taghana tkun tista tkabbar il-festa kemm fl-armar kif ukoll fil-briju. Grazzi bil-quddiem.
data: 09-Oct-2010    awtur: Owen Formosa
Prosit tas-site. Xi Ritratti ta' settijiet kollha ta' pavaljuni u bandalori insibilkom. u Kemm hemm toroq u x'jisimom li jintramaw bil-pavaljuni. Godda u antiki. Grazzi Christian Mizzi christian_mizzi@yahoo.co.uk
data: 25-Sep-2010    awtur: Christian Mizzi
Awguri lill-Banda S. Girgor ghal festival FESTUBRU Fil-1, 2 u 3 t'Ottubru. Nittamaw li din is-sena johrog il-bnazzi. Attivitajiet bhal dawn jollu l-isem tar-rahal taghna. Flimkien nahdmu ghal Kercem aqwa u ahjar bis-sahha tal-ghaqdiet taghna!!!!!!!!
data: 22-Sep-2010    awtur: Isfar u Blu
Ma nhallux min hu l-interess TIEGHU li l-festa ma ssirx jinqeda b'din l-okkazjoni come on guys IT'S THE TIME!!!
data: 16-Sep-2010    awtur: Kercmi ta' Veru
IL-FESTA 2011 TRID ISSIR!!!! MINKEJJA LI HEMM XI DIFFIKULTAJIET ĊERT LI, L-GHAQDIET TAGHNA SER JAMLU DAK KOLLU POSIBLI BIEX IL-FESTA TKUN ICCELEBRATA KIF JIXRAQ. MINKEJJA LI AHNA RAHAL ZGHIR DEHJJEM ICCELEBRAJNA L-FESTI TAGHNA B'MOD MILL-AQWA U SABIH. COME ON THE STRIPES!!!!!! VIVA Z-ZEWG!!!!!!
data: 16-Sep-2010    awtur: KERCEM
x ser isir mil festa 2011 ?????????
data: 14-Sep-2010    awtur: dilettant
Ningħaqad ma- sħabna tan-nar sabiex inwassal il-kondoljanzi lil familjari tat-traġedja kehra tan-nar li kellna nhar il-Ħadd 5 ta' Settembru. Żgur li din id-disgrazzja ser tħalli efett negattiv fuq il-festi Għawdxin u dan minħabba l-kontribut kbir li għal ħafna snin Farrugia Bros. kienu jagħtu fil-festi kollha tagħna. Ma rridux ninsew kemm dawn il-ħbieb tagħna taw kontribut anki lill-festa ta' Kerċem speċjalment fl-ispettaklu tan-nar tal-art, in-nar tal-ajru tas-Sibt u anki l-kaxxi tal-ħruġ u tad-dħul tal-purċissjoni, ta' kull sena. Inħeġġu lil kulħadd jingħaqad fit-talb għalihom u għall-familjari li ħallew warajhom. Agħatihom o Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Omm ħanina tas-Sokkors u San Girgor ħarsu il-familji tagħhom.
data: 12-Sep-2010    awtur: membru
F isem shabi tal kumitat nixtieq nifrah lit tezorier tal Ghaqda Owen Formosa u lil mara tieghu Marita fl okkazjoni tat tieg taghhom.
data: 05-Sep-2010    awtur: David Mizzi
Nawgura jum mill-isbah lill-OWEN U MARITA f'jum iz-zwieg taghhom, GOOD LUCK!!
data: 04-Sep-2010    awtur: KERCMI

   Join us on facebook