Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 13

itfow ftit ritrati tal festa
data: 18-Aug-2010    awtur: Anonymous
F'isem sħabi kollha tal-għaqda u l-kumplament tal-ħbieb taċ-ċentru, nawgura mill-qalb lis-segretarju David Mizzi li nhar is-Sibt 7 t'Awwissu ingħaqad fis-sagrament taż-żwieg ma' martu Irene. Filwaqt li nirrangrazzjaw lil David tal-impenn u l-ħidma tiegħu b'risq l-għaqda u l-festa, nifirħulu u mawgurawlu futur mill-aqwa mimli ħafna affarijiet sbieħ, lilu kif ukoll lil Irene.
data: 08-Aug-2010    awtur: Gregory Gauci
Nawgura jum mill-isbah lill-DAVID U IRENE f'jum iz-zwieg taghhom, GOOD LUCK!!!
data: 06-Aug-2010    awtur: Kercmi ta' Veru
prosit hafna tal website. u prosit hafna tal harga sokkors ... keep it up
data: 05-Aug-2010    awtur: mario grech
Nifrah lill-Kumitat il-gdid tal-Ghaqda Armar Madonna tas-Sokkors u nawguralu sena ta' hidma b'risq il-Festi u r-rahal taghna.
data: 04-Aug-2010    awtur: Membru
prosiet tal festa li amiltu armar ta ta klassi armar ta vera ... andkom biex tiftahru ..keep it up
data: 19-Jul-2010    awtur: Anonymous
Prosit tal-festa kbira li organizzajtu, b'mod specjali l-Marc taz-Zewg u l-Marc ta' filghodu! Ghandkom armar biex tiftahru - klassi ghalih! Zgur li fost l-aqwa f'pajjizna! Ibqghu maghqudin flimkien ghax inthom iz-zghazagh ta' Kercem l-ghira ta' kulhadd!
data: 12-Jul-2010    awtur: VIVA Z-ZEWG
Nixitieq nghid proset ghal- Festa Kbira li ghamilna l-bierah waqt d- DIMOZTRAZZJONI TAZ-ZEWG,,,,,,,,l -ghira ta' Kulhadd........KEEP IT UP!!!
data: 09-Jul-2010    awtur: FL-Ewwel Kumitat!
VIVA Z-ZEWG!
data: 08-Jul-2010    awtur: Cinga
prosit kbira tmur ghal chris u iktar u iktar lil membri tal kumita ta larmar
data: 06-Jul-2010    awtur: Anonymous

   Join us on facebook