Granet
Ghall-Festa
036
Ikkuntatjana - Pagna 1

Ser nqattaw xi jiena bhal kull sena gewwa Kercem ghal vakanzi.. meta gejja il festa pls?
data: 22-Jun-2015    awtur: sharon Camilleri
data: 10-Dec-2013    awtur: kercmi nixtieq nawgura il milied it tajjeb lil kulhadd
X ha nzanzu gdid din is sena?
data: 23-Sep-2013    awtur: kercem fan
prosit tal-armar l-ghandkom kollox sabih
data: 19-Jul-2013    awtur: gozo
Partitarji Kercmin nixtieq nghidilkom li il flokkijiet tal festa se jkunu lesti ghal ahhar tax xahar ta Gunju. Il prezz taghhom hu dak ta Eu 10. Nixtieq nghidilkom li il kwantita hi limitata. Ghal daqstant ahsbu kmieni Grazzi bil quddiem
data: 07-Jun-2013    awtur: Kumissjoni Marci Brijuzi
nixtieq nawgura il hidma it tajba lill membri kolla tal armar, hekk kif issa wasal iz zmien li nibdew dak larmar maestuz hiereg fit toroq taghna, prosit u keep it up
data: 02-Jun-2013    awtur: kercmi
Il-Festa ser tkun il-─Žadd 14 ta' Lulju. Grazzi
data: 19-May-2013    awtur: Administrator
Meats ha tkun il festa ? fl 8 jew 14 ??
data: 23-Apr-2013    awtur: Anonymous
nixtieq nawgura il-festi t-tajba lil membri habrieka tal-ghqda tal-armar
data: 22-Dec-2012    awtur: kercmi
prosit tal website taghkom. tidher li tigi aggornata regolari. vera site informattiva. keep it up
data: 17-Nov-2012    awtur: joseph - swieqi malta

   Join us on facebook